Thông báo thông tin thuyết trình khoa học "Voicing and register in Mon-Khmer and Chamic: The importance of acoustic description" In
Thứ tư, 03 Tháng 4 2019 08:07

 

Thông báo thông tin thuyết trình khoa học

 

Khoa Ngôn ngữ học trân trọng thông báo thông tin thuyết trình khoa học:

Chủ đề:          Voicing and register in Mon-Khmer and Chamic:

The importance of acoustic description

Diễn giả:        TS. Marc Brunelle

Thời gian:      9h00 ngày thứ Sáu, 5/4/2019

Địa điểm: Phòng 903, Viện MICA (Multimedia, Information, Communication and Applications), tầng 9, nhà B, Đại học Bách khoa, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

 

Trân trọng thông báo để các giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tham dự.