Mời dự sinh hoạt khoa học: Giới thiệu về Hội thảo chuyên đề CALA In
Thứ năm, 04 Tháng 1 2018 11:16

Mời dự sinh hoạt khoa học

Nhân dịp PGS.TS. Michael, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học nhân học Châu Á đến thăm Việt Nam, được sự đồng ý của Trường Đại học KHXH & NV, Khoa Ngôn ngữ học tổ chức sinh hoạt khoa học với phần thuyết trình của PGS gồm 02 nội dung sau đây:

- Giới thiệu về Hội thảo chuyên đề CALA (Conference on Asian Linguistic Anthropology) sẽ được tổ chức ở tỉnh Siem Reap, Campuchia vào năm 2019 với những nội dung tập trung về Nhân học Ngôn ngữ Châu Á và Các khía cạnh của Ngôn ngữ và Xã hội ở Châu Á.

- Chia sẻ những kinh nghiệm viết bài báo quốc tế và trình bày báo cáo trong Hội thảo quốc tế.

Buổi sinh hoạt khoa học sẽ được tổ chức vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian:  9h00’ ngày 9/1/2018

Địa điểm:   Phòng A314, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học,
                    Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn
                    336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.       

Khoa Ngôn ngữ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, NCS, HVCH, sinh viên và các nhà ngôn ngữ học quan tâm đến dự.