Mời dự sinh hoạt khoa học In
Thứ ba, 28 Tháng 2 2017 10:09

Mời dự sinh hoạt khoa học

Nhân dịp  GS.TS. K. Endo, Giáo sư Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học địa lý Châu Á đến thăm Việt Nam, được sự đồng ý của Trường Đại học KHXH & NV, Khoa Ngôn ngữ học tổ chức sinh hoạt khoa học với phần thuyết trình của GS.TS. K. Endo.


-           Chủ đề:  Một số vấn đề Ngôn ngữ học địa lý Châu Á.
-           Thời gian:  9h00’ ngày 13/3/2017
-           Địa điểm:  Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học,
                              Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn

       336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.       

Khoa Ngôn ngữ học trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, NCS, HVCH, sinh viên và các nhà ngôn ngữ học quan tâm đến dự.