Giáo sư Đoàn Thiện Thuật và Giáo sư Nguyễn Thiện Giáp được tặng Giải thưởng Nhà nước về KHCN năm 2010 In
Thứ sáu, 24 Tháng 2 2012 08:06

Giáo sư Đoàn Thiện Thuật và Giáo sư Nguyễn Thiện Giáp được tặng
Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2010
 
Sáng 18/02/2012, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010.
 
Các giải thưởng lần này được trao cho 176 nhà khoa học là tác giả của 32 công trình, cụm công trình, thuộc 5 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, y dược, nông nghiệp, kĩ thuật; trong đó có 12 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, 20 công trình, cụm công trình đoạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.
 
Trong lần trao thưởng này, Khoa Ngôn ngữ học có 2 nhà giáo được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ, đó là:
 
1. Giáo sư Đoàn Thiện Thuật: Giải thưởng Nhà nước cho công trình Ngữ âm tiếng Việt.
2. Giáo sư Nguyễn Thiện Giáp: Giải thưởng Nhà nước cho cụm công trình Từ và từ vựng học tiếng Việt.
 
Như vậy, tính đến thời điểm này, Khoa Ngôn ngữ học đã có 01 nhà giáo được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (GS.TS Nguyễn Tài Cẩn) và 5 nhà giáo được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (PGS. Phan Ngọc, PGS. Nguyễn Kim Thản, GS.TS Hoàng Thị Châu, GS.TS Đoàn Thiện Thuật, GS.TS Nguyễn Thiện Giáp).
 

GS.TS Đoàn Thiện Thuật và GS.TS Nguyễn Thiện Giáp
                                                                 
                                                                                                               Ảnh: Thành Long