Chương trình HTKHQT "Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam: Những vấn đề lí luận và thực tiễn" In
Chủ nhật, 06 Tháng 11 2011 22:35

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO QUỐC TẾ
“Đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

Thời gian/Time    :   11/11/2011 
Địa điểm/Venue  :    Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội 
                              Univesity of Social Sciences and Humanities –VNU Hanoi 
                              (336, Nguyễn Trãi , Thanh Xuân, Hà Nội)

                    Xem thêm chi tiết    Download