PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học In
Chủ nhật, 03 Tháng 10 2010 10:36

 
PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp được bổ nhiệm giữ chức vụ
Phó Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học
 
 
Ngày 01/10/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra Quyết định (số 1770/QĐ-XHNV-TC) bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp, giảng viên của Khoa Ngôn ngữ học, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ học, theo nhiệm kì của Chủ nhiệm Khoa (2009-2014). Theo sự phân công của Chủ nhiệm Khoa, trong năm học 2010-2011, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp sẽ phụ trách các công việc liên quan đến nghiên cứu khoa học, liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế của Khoa.
 
Khoa Ngôn ngữ học xin trân trọng thông báo và chúc PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị mới.
 
Khoa Ngôn ngữ học