Cáo lỗi về buổi thuyết trình khoa học về ngữ điệu khẩu ngữ tiếng Việt In
Thứ ba, 09 Tháng 3 2010 07:02

              Cáo lỗi về buổi thuyết trình khoa học về ngữ điệu khẩu ngữ tiếng Việt  

   Do những khó khăn về mặt kĩ thuật và thời gian nên buổi thuyết trình khoa học về ngữ điệu khẩu ngữ tiếng Việt của Thạc sĩ Hạ Kiều Phương (NCS của ĐH Cologne, Đức) đã không được tổ chức như dự kiến. Khoa Ngôn ngữ học và Thạc sĩ Hạ Kiều Phương thành thật xin lỗi các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu và tất cả những người quan tâm đến buổi sinh hoạt khoa học này. Khoa Ngôn ngữ sẽ tổ chức thuyết trình về đề tài trên trong một dịp khác khi hội đủ các điều kiện.
 
                                                                                                   Khoa Ngôn ngữ học