Mời dự Lễ khai giảng năm học 2009-2010 In
Thứ tư, 16 Tháng 9 2009 14:10


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KHOA NGÔN NGỮ HỌC
---------------
*
*        *
 
Hà Nội, ngày 14  tháng 09 năm 2009
 
 
GIẤY MỜI
  
KHOA NGÔN NGỮ HỌC  
 
Trân trọng kính mời:
       Các thầy cô giáo, sinh viên, HVCH và NCS của Khoa
            đến dự
Lễ khai giảng năm học 2009-2010
Và công bố Quyết định bổ nhiệm Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2009-2014
 
Thời gian:          16h30’ thứ Sáu, ngày 18 tháng 09 năm 2009
Địa điểm:          Hội trường tầng 8 nhà E, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
Hân hạnh được đón tiếp quý vị đại biểu.
 
      KHOA NGÔN NGỮ HỌC
                                                                                   
     (*) Ghi chú: Các lớp học chiều thứ 6 xin phép giảng viên nghỉ tiết cuối để dự Lễ
          khai giảng của Khoa