Danh sách chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2007 In
Thứ năm, 01 Tháng 11 2007 06:43

Ngày 10 tháng 8 năm 2007, Khoa Sau đại học (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có công văn số 50/ĐT-TUS và 51/ĐT-TUS gửi Trường Đại học KHXH&NV về việc chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ năm 2007. Theo đó, Khoa Ngôn ngữ học sẽ có 02 chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ và 10 chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ.

Dưới đây là danh sách cụ thể.

Danh sách chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ

 1. Phan Thị Huyền Trang (23/12/1985)
 2. Phạm Thị Thu Hà (16/01/1985)

Danh sách chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ

 1. Trương Thị Liên (13/02/1984)
 2. Phí Lê Mai (15/02/1985)
 3. Nguyễn Thị Thanh Nga (19/9/1985)
 4. Đào Thị Minh Ngọc (13/11/1985)
 5. Trần Thị Vũ Oanh (28/8/1985)
 6. Phạm Thị Hồng Tâm (24/6/1985)
 7. Bùi Bội Thu (06/3/1985)
 8. Phạm Thị Thuỷ (05/8/1984)
 9. Nguyễn Anh Tuấn (23/10/1984)
 10. Nguyễn Thị Hải Yến (18/01/1985)