Thông báo của Ban tổ chức Hội thảo khoa học về Giáo dục đa ngữ In
Thứ hai, 18 Tháng 8 2008 06:45
 
                                     THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC
 
                                      HỘI THẢO “GIÁO DỤC ĐA NGỮ”
 

          Theo kế hoạch đã thông báo, hội thảo “Giáo dục đa ngữ” sẽ tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2008 tại khoa Ngôn ngữ học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Nhưng theo thông báo của Điện lực Thanh Xuân ngày 06 tháng 8 năm 2008 do ông Đặng Vũ Hải Phó Giám đốc ký, tạm ngừng cấp điện từ 8h dến 16h ngày 30 tháng 8 năm 2008 tại khu vực Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Vì thế Ban tổ chức xin phép lùi thời gian tổ chức Hội thảo vào thời điểm thích hợp và sẽ thông báo cụ thể sau.

            Trân trọng thông báo.

BAN TỔ CHỨC