Thông báo: Về việc tổ chức Hội thảo khoa học NGUYỄN TÀI CẨN – TƯ TƯỞNG, TÁC PHẨM VÀ KỶ NIỆM In
Thứ năm, 04 Tháng 3 2021 14:20

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NÔI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học

NGUYỄN TÀI CẨN – TƯ TƯỞNG, TÁC PHẨM VÀ KỶ NIỆM

(Tưởng niệm 10 năm ngày mất của Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn)

 

GS.TS.NGND Nguyễn Tài Cẩn (1926 - 2011), Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ, là một trong những chuyên gia đầu ngành của Ngôn ngữ học Việt Nam, là người được giới nghiên cứu đánh giá cao trong các lĩnh vực Ngữ pháp tiếng Việt, Nghiên cứu chữ Nôm và chữ quốc ngữ; Lịch sử và phương ngữ tiếng Việt... Ông có công lớn trong việc xây dựng ngành Ngôn ngữ học tại Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Ngôn ngữ học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

          Để tưởng niệm 10 năm ngày mất của Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn, và cũng để kế thừa và tiếp tục phát triển các tư tưởng khoa học của Giáo sư trong nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung, Việt ngữ học và Hán Nôm nói riêng, Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học KHXH&NV dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: 

 

        NGUYỄN TÀI CẨN

TƯ TƯỞNG, TÁC PHẨM VÀ KỶ NIỆM

 

Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

1. Nội dung Hội thảo

Hội thảo tập trung vào hai chủ đề chính:

- Những tư tưởng và tác phẩm khoa học của Giáo sư  Nguyễn Tài Cẩn và sự ảnh hưởng đối với việc nghiên cứu Ngôn ngữ học, Việt ngữ học và Hán Nôm ở  Việt Nam;

- Những hồi ức và kỷ niệm về Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn của gia đình, bạn hữu, đồng nghiệp, và các thế hệ học trò của Giáo sư.           

2. Đối tượng tham gia Hội thảo

     - Các nhà khoa học, nhà giáo trong và ngoài trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

     -  Các nghiên cứu sinh, học viên cao học Ngôn ngữ học, Việt ngữ học và Hán Nôm tại các trường đại học và viện nghiên cứu.

     -  Những người quan tâm đến chủ đề của Hội thảo.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

     - Thời gian (dự kiến):  tháng 7 năm 2021.

     - Địa điểm: Trường Đại học KHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

4. Thể lệ viết bài

     - Bài viết được đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2,5 cm, lề dưới 2,5 cm (kể cả hình vẽ), cách dòng 1,5 lines.

     - Mỗi bài viết gửi về BTC bao gồm: Tiêu đề – Title (tiếng Việt & tiếng Anh); Tóm tắt – Abstract (khoảng 150-200 từ, tiếng Việt & tiếng Anh); Từ khóa – Keywords (3-5 từ, tiếng Việt & tiếng Anh); Nội dung tham luận (không quá 15 trang).

        - File bài gửi được đặt tên: tên tác giả_tên bài viết

 5. Thời hạn và địa chỉ gửi bài viết

- Thời gian gửi báo cáo tóm tắt: trước 30/4/2021

- Thời gian gửi báo cáo toàn văn: trước 31/5/2021

      - Địa chỉ gửi bài viết:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Địa chỉ liên hệ

Ban tổ chức Hội thảo

Khoa Ngôn ngữ học (Tầng 3 nhà A, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội).

 

     Khoa Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn trân trọng kính mời các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học; những người hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ học và những ai quan tâm đến chủ đề Hội thảo tham gia viết bài.

      Rất mong quý vị  gửi  bài tham gia Hội thảo, xin trân trọng cảm ơn./.     

 

                                                                             TM. BAN TỔ CHỨC