Chương trình Hội nghị khoa học sinh viên Khoa Ngôn ngữ học năm 2009 In
Thứ năm, 26 Tháng 3 2009 18:33

 
 
                                      CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
                       SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009
 
 
                                 Thời gian: 14:00 ngày 28/3/2009 (thứ 7)
                                 Địa điểm: Tầng 4, nhà H, Trường đại học KHXH&NV
                                                    336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
 
 Thời gian
         Nội dung
           Ghi chú
 14:00 -14:10
Đón tiếp đại biểu
 
 
 
Khai mạc, giới thiệu nội dung chương trình
 
 14:10 -16:50
Trình bày và thảo luận các báo cáo
 
 
1. Nguyễn Liên Hương (K51CLC): Những suy nghĩ bước đầu về cải thiện chất lượng dạy và học khẩu ngữ trong giờ học tiếng Việt ở trường Tiểu học hiện nay.
 
 
- Mỗi báo cáo có 20 phút để trình bày và thảo luận
- Yêu cầu các báo cáo trình bày bằng Powerpoint và có
bản tóm tắt (3-5 tr.)
 
 
 
 
2. Nguyễn Thị Hiên - Phan Thị Huê (K51NN): Ứng dụng hệ hình thức LTAG cho tiếng Việt.
 
3. Phạm Thị Hồng Nhung (K50CLC): Khảo sát địa danh xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.
 
4. Nguyễn Thị Phương (K50NN): Đối chiếu nhóm từ ngữ chỉ trang phục trong tiếng Anh và tiếng Việt.
 
5. Nguyễn Thị Quyên (K52NN): Khảo sát tính nhạc trong trường ca" Mặt đường khát vọng" của Nguyễn Khoa Điềm.
 
6.Đào Thị Phương Thu (K51NN):Tìm hiểu một số đặc điểm của quảng cáo thuốc và thưc phẩm chức năng trên báo, tạp chí hiện nay.
 
7.Đào Phan Vũ Hồng Vân (K50NN): Bước đầu tìm hiểu ngôn ngữ nhân vật trong "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng và "Bỉ vỏ" của Nguyên Hồng.
 
8. Trương Nhật Vinh (K51NN): Câu hỏi không có từ để hỏi trong tiếng Việt.
 
16:50 -17:00
Tổng kết, trao giải thưởng
 
 
 
 
                                                                                                            Khoa Ngôn ngữ học