Một số thông tin về giảng viên Khoa Ngôn ngữ học In

 

MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÁC CÁN BỘ GIẢNG DẠY KHOA NGÔN NGỮ HỌC
 

STT
Giảng viên
ĐT liên hệ
Các môn học/lĩnh vực chuyên môn
 do cán bộ phụ trách
Ghi chú
1. 
PGS. TS. Nguyễn Hồng Cổn
NR: 36361301
DD: 0913032965
Ngữ pháp tiếng Việt, Ngôn ngữ học đối chiếu, Dịch thuật
 
2. 
TS. Hoàng Cao Cương
   (GV kiêm nhiệm)
NR: 38543123
Ngữ âm tiếng Việt; Ngữ pháp tiếng Việt; Âm vị học
 
3. 
GS. TS. Trần Trí Dõi
NR: 38542668
Văn phòng: 35582790
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Ngôn ngữ và văn hóa; Phương ngữ tiếng Việt; Lịch sử tiếng Việt; Ngữ âm; Ngôn ngữ học so sánh lịch sử...
 
4. 
TS. Lê Đông
NR: 38328563
Ngữ pháp tiếng Việt; Ngữ dụng học
 
5. 
GS. TS Đinh Văn Đức
NR: 38589697
Lí luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngữ pháp tiếng Việt
 
6. 
PGS. TS. Nguyễn Hữu Đạt
NR: 37641183
DĐ: 0912770132
Phong cách học; Ngôn ngữ thơ ca Việt Nam; Ngôn ngữ với tiếp nhận và sáng tạo văn học
 
7. 
GS. TS. Nguyễn Thiện Giáp
NR: 38522773
Từ vựng ngữ nghĩa;Dụng học Việt ngữ; Lược sử Việt ngữ học; Lịch sử Ngôn ngữ học VN ...
 
8. 
GS. TS. Nguyễn Văn Khang
 (GV thỉnh giảng)
NR: 38348460
DĐ: 0912118665
Ngôn ngữ học xã hội; Từ gốc Hán trong tiếng Việt.
 
9. 
GS. TS. Lê Quang Thiêm
NR: 38211926
Ngữ nghĩa, Ngôn ngữ so sánh đối chiếu
 
10.    
PGS. TS. Nguyễn Đức Tồn
   (GV thỉnh giảng)
NR: 38348335
Từ vựng học. Ngôn ngữ và văn hóa
 
11.    
PGS. TS. Nguyễn Văn Hiệp
NR: 38210842
DĐ: 0912661677
Ngữ pháp tiếng Việt; Ngữ nghĩa học.
Đi nước ngoài
12.    
TS. Nguyễn Văn Hiệu
NR: 38549292
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam; Phương ngữ tiếng Việt; Ngữ âm; Địa danh.
Đi nước ngoài
13.    
TS Nguyễn Văn Chính
DĐ: 0915591331
Ngữ pháp tiếng Việt, Ngôn ngữ học ứng dụng
 
14.    
ThS. Đinh Kiều Châu
NR: 37162993
DĐ: 0912359533
Ngôn ngữ ứng dụng; Ngôn ngữ báo chí-truyền thông; Giáo dục ngôn ngữ; Ngôn ngữ và tiếp thị xã hội
 
15.    
ThS. Phạm Thuý Hồng
DĐ: 0942341971
Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu.
 
16.    
PGS.TS Vũ Thị Thanh Hương
   (GV kiêm nhiệm)
DĐ:0914526994
Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn ngữ học xã hội
 
17.    
PGS. TS. Đào Thanh Lan
NR: 38543765
Ngữ pháp tiếng Việt; Ngữ nghĩa của lời
 
18.    
PGS. TS. Vũ Đức Nghiệu
 (GV kiêm nhiệm)
NR: 38546533
Từ vựng tiếng Việt. Ngữ âm tiếng Việt
 
19.    
PGS. TS Phạm Văn Tình
 (GV thỉnh giảng)
DD: 0913344153
Ngữ pháp văn bản. Ngôn ngữ báo chí, xuất bản
 
20.    
PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Thanh
 (GV kiêm nhiệm)
NR: 38691913
DĐ: 0904152536
Ngữ pháp văn bản; Ngôn ngữ và giao tiếp văn hóa; Ngôn ngữ học xã hội
 
21.    
TS. Hoàng Anh Thi
NR: 38533900
DD: 0916124833
Ngôn ngữ và văn hóa; Phương ngữ học; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
 
22.    
TS Nguyễn Thị Phương Thùy
DĐ: 097191636
Phong cách học; Ngôn ngữ văn học.
 
23.    
ThS. Phạm Hữu Viện
DĐ: 0903464846
Ngữ âm tiếng Việt
Đi nước ngoài
24.    
ThS. Võ Minh Hà
DĐ: 0904688332
Từ vựng tiếng Việt
 
    25.       TS Trịnh Cẩm Lan                                                    Phương ngữ tiếng Việt
    26.       GV Trần Thị Hồng Hạnh   DĐ: 091230 7727                Ngôn ngữ học xã hội
    27.       GV. Đỗ Hồng Dương       DĐ: 0912776599                 Ngữ pháp tiếng Việt 
    28        GV. Bùi Duy Dương        DĐ: 0912792717                 Từ vựng tiếng Việt