Hệ thống thanh điệu Huế In
Viết bởi ING Việt Nam   
Thứ ba, 26 Tháng 2 2013 21:15

Tiếng Huế được chúng tôi quan niệm là “lời ăn tiếng nói hàng ngày của người dân sinh sống ở thành phố Huế và các vùng phụ cận. Do những đặc điểm, điều kiện riêng về lịch sử, địa lý, tiếng Huế có vai trò quan trọng trong nghiên cứu lịch sử và phương pháp tiếng Việt. Về phương diện phương ngữ học, Huế được xem thuộc phương ngữ Trung Bộ, tuy nhiên, về ngữ âm nói chung và thanh điệu nói riêng, tiếng Huế có những đặc điểm riêng, tạo nên một “giọng” đặc biệt giữa các phương ngữ, thổ ngữ tiếng Việt”

         Hệ thống thanh điệu Huế         Tải bài viết  


 

LAST_UPDATED2