Quy trình đăng kí học lại của HVCH và NCS In
Viết bởi ING Việt Nam   
Thứ sáu, 31 Tháng 12 2010 14:20

 

                QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI  CỦA HVCH & NCS


      
Các HVCH/NCS có điểm F phải học lại môn học hoặc đạt điểm D muốn học lại để cải thiện điểm môn học cần thực hiện theo đúng qui trình sau đây:  
 
  1. Điền đủ thông tin trong phiếu đăng kí học lại (mẫu 1)
 
  1. Lấy chữ ký xác nhận của BCN Khoa (qua Trợ lí Đào tạo SĐH)
 
  1. Nộp học phí tại Phòng Tài vụ (lấy chữ kí xác nhận)
 
  1. Nộp giấy đăng kí học (bản 1) lại cho Trợ lí đào tạo SĐH lưu để quản lí.
 
  1. Trình giấy đăng kí học lại (bản 2) cho giảng viên môn học (chỉ trình giấy đăng ký chứ không nộp cho giáo viên) và lưu giữ để làm bằng chứng. 
 
  1. Sau khi có kết quả thi, sinh viên xin xác nhận điểm của GV (theo mẫu 2) và nộp cho Trợ lí Đào tạo SĐH.
 
 Khoa Ngôn ngữ học
LAST_UPDATED2