Thảo luận đề cương chi tiết LATS tháng 8/ 2014 In
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 19 Tháng 8 2014 11:01
 

Thảo luận đề cương chi tiết LATS tháng 8/ 2014

 

1. Đề tài:       Khảo sát dịch thuật Trung – Việt  (trên các bản dịch văn bản thương mại Trung – Việt)
Chuyên ngành: Việt ngữ học  (MS: 60.22.01.20)
Người thực hiện: NCS Trần Bích Lan
Thời gian:         14:00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014
Địa điểm:          Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
 
2. Đề tài:  Nghiên cứu phương thức dịch hàm ý từ tiếng Anh sang tiếng Việt
(trên cứ liệu ngôn ngữ hội thoại)
Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ  (MS: 62.22.01.01)
Người thực hiện:NCS Trịnh Thị Thơm
Thời gian:         16:00 thứ Sáu, ngày 22 tháng 8 năm 2014
Địa điểm:          Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội
 
                                                                       
Kính mời các thầy cô, NCS và HVCH đến dự.