Kế hoạch chấm Khóa luận tốt nghiệp của K52 In
Thứ ba, 24 Tháng 5 2011 15:05

 

 Kế hoạch chấm KLTN của K52
 
Khoa Ngôn ngữ học thông báo kế hoạch chấm KLTN của sinh viên K52 như sau:
1. Thời gian:     Ngày 1/6/2011
2. Địa điểm:     Giảng đường 304, 305, 306, 406, 407 nhà G
                         Trường Đại học KHXH-NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
3. Lịch trình:    7h30 - 8h00: Họp phổ biến kế hoạch chung: P.304 nhà G
                         8h00 - 11h30: Các Tiểu ban chấm KLTN:
                                - Tiểu ban A:    P.304 nhà G           - Tiểu ban D:   P.406 nhà G
                                - Tiểu ban B:    P.305 nhà G            -Tiểu ban E:  P.407 nhà G
                                - Tiểu ban C:    P. 306 nhà G
                            (Xem danh sách các tiểu ban ở đây)
                          11h30-12h00: Các Trưởng tiểu ban và thư kí họp     
 4. Lưu ý:
      - Trình tự chấm KLTN do các Trưởng Tiểu ban quyết định tùy theo tình hình thực tế.
            -  Mỗi KLTN trình bày tối đa 10 phút và 10 phút thảo luận (CLC 15 phút)
            -  Điểm của KLTN = (x1 + x2 +x3) : 3, trong đó:
                                       x1 = điểm của người hướng dẫn
                                       x2 = điểm của (các) phản biện
                                       x3= điểm TB của các thành viên khác trong tiểu ban.
     - Điểm chính thức của KLTN đ ựơc công bố sau khi Hội đồng chấm KLTN đã thông qua.   
     - Các sinh viên bảo vệ KLTN có mặt  ở các tiểu ban kể cả trước và sau khi bảo vệ KLTN của mình.
 
 
Kính mời các thầy/cô và các sinh viên của Khoa Ngôn ngữ học đến dự.
Đề nghị các sinh viên K52 chuẩn bị tốt cho buổi bảo vệ KLTN.
 
Khoa Ngôn ngữ học