Kế hoạch tổ chức Nghiên cứu khoa học sinh viên – khoa Ngôn ngữ học năm học 2015-2016 In
Thứ bảy, 31 Tháng 10 2015 07:21

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HNKH SINH VIÊN

KHOA NGÔN NGỮ HỌC NĂM HỌC 2015 – 2016  

            Theo kế hoạch chung của Trường đại học KHXH & NV, Khoa Ngôn ngữ học dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 – 2016 vào tháng 03/2016. Để hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên được thực hiện tốt, Khoa thông báo kế hoạch chuẩn bị Hội nghị như sau:

1. Thời gian đăng kí và tổ chức

- Thời gian đăng kí: 01/11/2015 – 30/11/2015 (đăng ký với lớp trưởng để lớp trưởng làm danh sách theo lớp)

- Thời gian nộp báo cáo: Từ 01 – 10/03/2016

- Thời gian tổ chức HNKHSV cấp Khoa: Dự kiến từ 20/3 - 25/3/2016  

- Thời gian tổ chức HNKHSV cấp Trường: Dự kiến từ 1/4 - 10/4/2016

2. Cách thức tiến hành

- Sinh viên tự lựa chọn, liên hệ với các giảng viên để xác định đề tài và đề nghị hướng dẫn đề tài (xem danh sách giảng viên và lĩnh vực nghiên cứu ở trang web của Khoa)

- Tất cả các đề tài đăng kí tham gia HNKH sinh viên đều phải có giảng viên hướng dẫn.

- Mỗi giảng viên không hướng dẫn quá 5 đề tài, mỗi đề tài không quá 3 sinh viên thực hiện.

3.  Lưu ý:

- Với K58: báo cáo tham gia HNKHSV sẽ có thể tích hợp với niên luận (sẽ thực hiện trong học kỳ 2). Các sinh viên không có báo cáo tham gia HNKH sẽ không có điểm niên luận vì vậu, tất cả sinh viên khoá này phải đăng ký tham gia đầy đủ.

- Với K57: báo cáo tham gia HNKHSV sẽ được khuyến khích cộng điểm ưu tiên KLTN (mức điểm ưu tiên phụ thuộc vào chất lượng/giải thưởng của báo cáo).

- Tất cả các sinh viên tham gia HNKHSV sẽ được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học và đề nghị ưu tiên khi xét học bổng hoặc thực tập ở nước ngoài. 

                                                                          Khoa Ngôn ngữ học