Thông báo của Ban Tổ chức HNKHQT "Đào tạo và nghiên cứu Ngôn ngữ học ở Việt Nam" In
Thứ tư, 14 Tháng 9 2011 20:24
 

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Trường Đại học Khoa học                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Xã hội và Nhân văn                                                                      ***
 
 KHOA NGÔN NGỮ HỌC
 
______________________
 

 
Thông báo của Ban Tổ chức HNKHQT
“ Đào tạo và nghiên cứu Ngôn ngữ học ở Việt Nam –
những vấn đề lý luận và thực tiễn”
                                                          
 
Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế “Đào tạo và nghiên cứu Ngôn ngữ học ở Việt Nam - những vấn đề lý luận và thực tiễn” xin trân trọng thông báo: Đến ngày 15/9/2011 Ban Tổ chức đã nhận được 52 báo cáo tóm tắt và 6 báo cáo toàn văn của 40 nhà nghiên cứu trong nước và 12 nhà nghiên cứu nước ngoài (xem Danh sách báo cáo kèm theo).
 
 Để Hội nghị được tổ chức thành công, Ban Tổ chức kính đề nghị các nhà khoa học:
1)     Kiểm tra lại các thông tin ở danh sách kèm theo, nếu có thiếu sót, xin thông báo lại cho Ban Tổ chức.
2)     Gửi báo cáo toàn văn cho Ban tổ chức trước ngày 30/9/2011 (nếu quí vị nào chưa gửi bản đăng ký và báo cáo tóm tắt, có thể gửi kèm theo báo cáo toàn văn).
           
Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tham gia Hội nghị và Chương trình Hội nghị cho các đại biểu trước ngày 10/10/2011.
 Báo cáo và các câu hỏi liên quan đến Hội nghị xin gửi về Khoa Ngôn ngữ học theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
             Xin trân trọng cảm ơn.
 
                                                                                    Hà Nội ngày 15/9/2011
                                                                                       Ban Tổ chức