Các giáo sư đại học của Mỹ và Canda đến giảng dạy và thuyết trình khoa học tại Khoa Ngôn ngữ học In
Thứ ba, 30 Tháng 8 2011 14:15

             Các giáo sư đại học của Mỹ và Canda đến giảng dạy và thuyết trình khoa học
                                                          tại Khoa Ngôn ngữ học
               
 
Nhận lời mời của Khoa Ngôn ngữ học, trong tháng 7 và 8 năm 2011, PGS. Mark Alves (Đại học Montgomery, Mỹ) và PGS. Marc Brunelle (ĐH Ottawa, Canada) đã đến giảng dạy cho các lớp Cử nhân Ngôn ngữ học trình độ quốc tế thuộc Chương trình Nhiệm vụ chiến lược của Khoa Ngôn ngữ học.
 
           GS. Mark Alves là một chuyên gia Ngôn ngữ học về tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á, đã có nhiều công trình nghiên cứu về ngữ pháp tiếng Việt, tiếp xúc ngôn ngữ Hán -Việt , hiện là Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học và tiếng Anh của Đại học Montgomery (Maryland, Mỹ). Từ 10/7 đến 20/8/2011, PGS. Mark Alves trực tiếp giảng dạy 2 môn Introduction to Typology và Understanding Syntax cho các sinh viên K53 của Khoa Ngôn ngữ học.
 
           PGS. Marc Brunelle cũng là một chuyên gia Ngôn ngữ học về tiếng Việt và các ngôn ngữ Đông Nam Á, đặc biệt chuyên sâu về ngữ âm tiếng Việt, tiếng Chăm và các ngôn ngữ trong khu vực, hiện là giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, Đại học Ottawa (Canada). PGS. Marc Brunelle sẽ dạy môn Introduction to Phonology cho các sinh viên K54 từ ngày 21/7 đến 15/8 /2011.
 
            Trong thời gian giảng dạy tại Khoa Ngôn ngữ học, các giáo sư Mark Alves và Marc Brunelle cũng sẽ tham gia thuyết trình khoa học, trình bày các kết quả nghiên cứu mới của mình về tiếng Việt và các ngôn ngữ khu vực.
 
 
Khoa Ngôn ngữ học