Phân công trách nhiệm quản lí Khoa Ngôn ngữ học năm học 2012 -2013 In
Viết bởi Administrator   
Chủ nhật, 02 Tháng 9 2012 15:07

Tổ chức của Khoa Ngôn ngữ học

Bộ máy tổ chức của Khoa Ngôn ngữ học hiện nay gồm có Ban Chủ nhiệm Khoa (1 Chủ nhiệm Khoa và 2 Phó Chủ nhiệm Khoa), 5 Tổ Bộ môn (Lí luận ngôn ngữ, Ngôn ngữ học ứng dụng, Việt ngữ học, Ngôn ngữ học đối chiếu, Ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số), 1 trung tâm (TT Ứng dụng ngôn ngữ và Việt ngữ học). Ngoài ra, Khoa còn có Bộ phận trợ lí, Văn phòng và Phòng Tư liệu Khoa và các cố vấn học tập.

Ban chủ nhiệm Khoa
        
Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS Nguyễn Văn Chính

        (0915591331, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

        Phó Chủ nhiệm Khoa: PGS.TS Trịnh Cẩm Lan

        (0912863611, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

        Phó Chủ nhiệm Khoa: TS. Nguyễn Ngọc Bình

        (0934415977, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bộ môn Lí luận ngôn ngữ

                             Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn

            (0913032965)

        Phụ trách Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính

           (0915591331)

Bộ môn Ngôn ngữ học ứng dụng

         Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn văn Chính

         (0915591331)

Bộ môn Việt ngữ học

          Chủ nhiệm Bộ môn: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt

          (0912770132)

         Phó chủ nhiệm Bộ môn: TS. Đỗ Hồng Dương

           (0912776599)

Bộ môn Ngôn ngữ học đối chiếu và khu vực

          Chủ nhiệm Bộ môn: GS.TS Vũ Đức Nghiệu

          (0913215204)

Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

         Chủ nhiệm Bộ môn: GS.TS Trần Trí Dõi

         (0913588364)

        Phó chủ nhiệm Bộ môn: TS. Trần Thị Hồng Hạnh

        (0912307727)

 

Trung tâm Ứng dụng ngôn ngữ học và Việt ngữ học

         Giám đốc Trung tâm:  TS Đinh Kiều Châu

          (0912359533, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

Bộ phận trợ lí chuyên môn

                             Trợ lí đào tạo ĐH chính quy: ThS Lê Thu Hoài

              (0912586439, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )                   

           Trợ lí đào tạo Sau ĐH: TS. Đỗ Hồng Dương

             (0912776599, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

                            Trợ lí chương trình Trung Quốc:

                                - ThS Phạm Hữu Viện

             (0903464846, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

               - CN.Trương Nhật Vinh

           (0914317822, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

          Trợ lí chính trị và CTSV: TS. Phạm Thị Thuý Hồng 

              (0916869908,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

Văn phòng – Phòng Tư liệu Khoa

                  Kế toán (GV kiêm nhiệm): GV Trần Hồng Hạnh

            (0912307727, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

           Tài vụ, Văn thư: ThS Vũ Thị Hương Mai

               (0916881819, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

              Phòng Tư liệu: CN Cao Thành Việt

             (0985643407, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

 

   Giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập các lớp

·               K56 NN (ĐCQT): TS. Trần Hồng Hạnh

                  (0912307727, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

                K57 NN (ĐCQT): TS Nguyễn Ngọc Bình

                (0934415977, ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

                K58 (ĐCQT và Chuẩn): PGS.TS. Nguyễn Văn Chính

                (0915591331, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

                K59 (ĐCQT): PGS.TS. Trịnh Cẩm Lan

                (0912863611, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

               K59 (Chuẩn): TS. Đỗ Hồng Dương 

            (0912776599, Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

LAST_UPDATED2