Nguồn gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Ngọ - Ngũ - ngựa In
Viết bởi Administrator   
Thứ ba, 14 Tháng 1 2014 17:07

Ngọ hay Ngũ    là chi thứ 7 trong thập nhị chi hay 12 con giáp. Biểu tượng của Ngọ là con ngựa dùng chỉ thời gian như giờ Ngọ từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều (chính ngọ là đúng trưa, giữa trưa hay 12 giờ trưa), tháng 5 ... và xác định không gian như hướng Nam

LAST_UPDATED2