Chương trình đào tạo ngôn ngữ học hệ chuẩn (2014) In
Viết bởi ING Việt Nam   
Thứ hai, 13 Tháng 10 2014 20:51

 

Chương trình đào tạo ngôn ngữ học hệ chuẩn (Ban hành theo Quyết định số 3596/QĐ-ĐHQGHN, ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội): Link tải chương trình

 

 

LAST_UPDATED2