Hướng dẫn về việc hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc Gia Hà Nội In
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 09 Tháng 7 2018 14:21

 

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO NGƯỜI HỌC Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

Căn cứ Hướng dẫn số 70/HĐ-ĐHQGHN ngày 30 tháng 01 năm 2018 về việc hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), đề nghị các đơn vị tập hợp hồ sơ gửi về ĐHQGHN (qua Ban Khoa học Công nghệ) trước ngày 06/7/2018 để xem xét hỗ trợ đợt 1 năm 2018  - Chi tiết xem tại đây

 

LAST_UPDATED2