Mời viết bài tham gia HNKH quốc tế kỉ niệm 15 năm Khoa NNH In
Viết bởi ING Việt Nam   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2011 08:15

Khoa Ngôn ngữ học trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc tế kỷ niệm 55 năm Khoa Ngữ Văn và 15 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ học về chủ đề: “Đào tạo và nghiên cứu Ngôn ngữ học ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     
                                                                                       *** 
                   

THƯ MỜI

 KHOA NGÔN NGỮ HỌC
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Trân trọng kính mời các nhà khoa học
                                                 
viết bài tham gia Hội nghị khoa học quốc tế kỷ niệm 55 năm Khoa Ngữ Văn và 15 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ học về chủ đề:
 
                    “Đào tạo và nghiên cứu Ngôn ngữ học ở Việt Nam -
                                 Những vấn đề lý luận và thực tiễn”
 
·         Thời gian tổ chức: 11/11/2011
·         Địa điểm: Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội
·         Thời hạn nộp báo cáo tóm tắt: 30/8/2011
·         Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 30/9/2011
·         Địa chỉ gửi báo cáo: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.   
(xem mẫu đăng ký và báo cáo tóm tắt ở đây)
 
Các nội dung chính của Hội nghị:                                                                              
1.     Đánh giá, tổng kết những bài học kinh nghiệm đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ học ở Việt Nam trong 55 năm qua.
2.     Định hướng đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ học đáp ứng yêu cầu của xã hội trong giai đoạn mới.
3.     Những vấn đề thời sự trong nghiên cứu ngôn ngữ học và các ngôn ngữ ở Việt Nam.
 
 Khoa Ngôn ngữ học mong nhận được bài tham gia của quý vị.
 Xin trân trọng cảm ơn.
                                                               Hà Nội,  ngày 10  tháng 6  năm 2011
                                                                              Chủ nhiệm Khoa
 
 
  
                                                                       PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn              
 
LAST_UPDATED2