Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ tháng 01 năm 2020 In
Thứ năm, 02 Tháng 1 2020 13:50

 

Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ tháng 01 năm 2020

 

1. Đề tài: Đối chiếu hành động yêu cầu Anh – Việt (dưới góc độ lịch sự)

Người thực hiện: NCS Nguyễn Vân Khánh

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Văn Độ

Thời gian: 8h30 ngày 06 tháng 01  năm 2020  (thứ Hai)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học