Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 10/ 2014 In
Thứ ba, 21 Tháng 10 2014 09:20
 

 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 10/ 2014

1. Đề tài: : Nghiên cứu lớp từ vựng chuyên ngành thể thao trong tiếng Anh và ứng dụng trong dịch thuật và giảng dạy
Người thực hiện: HVCH Nguyễn Hoàng Yến
Người HDKH: TS. Trần Thị Lan
Thời gian: 14h00 ngày 22  tháng 10  năm 2014  (thứ Tư)
Địa điểm:  Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học
                                        
2. Đề tài: Phân tích diễn ngôn “Thông cáo báo chí tiếng Việt” trên tư liệu báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Nhân Dân, Người Lao Động năm 2013
Người thực hiện: HVCH Trần Thanh Tùng
Người HDKH: GS.TS Đinh Văn Đức
Thời gian: 14h00 ngày 23  tháng 10  năm 2014  (thứ Năm)
Địa điểm:  Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học
 
3. Đề tài: Bức tranh ngôn ngữ - văn hoá qua ca dao tục ngữ về lao động sản xuất
Người thực hiện: HVCH Hà Thị Quế Hương
Người HDKH: PGS.TS Hà Quang Năng
Thời gian: 16h00 ngày 23  tháng 10  năm 2014  (thứ Năm)
Địa điểm:  Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học
 
4. Đề tài: Tiền giả định trong câu phủ định bác bỏ tiếng Việt và ứng dụng vào việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Người thực hiện: HVCH Nguyễn Thị Kim Huệ
Người HDKH: PGS.TS Vũ Văn Thi
Thời gian: 14h00 ngày 24  tháng 10  năm 2014  (thứ Sáu)
Địa điểm:  Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học
 
5. Đề tài: Khảo sát ngữ pháp hội thoại tiếng Việt cho người nước ngoài qua các sách giáo trình tiếng Việt hiện hành ở trình độ A, B
Người thực hiện: HVCH Hoàng Thị Hà
Người HDKH: GS.TS Đinh Văn Đức
Thời gian: 16h00 ngày 24  tháng 10  năm 2014  (thứ Sáu)
Địa điểm:  Phòng 301 nhà A, Khoa Ngôn ngữ học
 
 
Trân trọng kính mời các thầy cô, các NCS và HVCH đến dự.
                                                                                           
 
KHOA NGÔN NGỮ HỌC