Thời khóa biểu lớp cao học 2013 (K58) In
Thứ năm, 06 Tháng 3 2014 13:33

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO HỌC K58 (2013)
(cập nhật ngày 5/3/2014)
 
Thời gian: Áp dụng từ 5/3/2014
Giảng đường: Phòng 301, nhà A
 
THỨ HAI
THỨ BA
THỨ TƯ
THỨ NĂM
THỨ SÁU
10/3 (18h00)
LIN 6013
 
12/3 (18h00)
LIN 6013
 
 
14/3 (18h00)
LIN 6013
17/3 (18h00)
LIN 6013
 
 
19/3 (18h00)
LIN 6013
 
 
21/3 (18h00)
LIN 6013
 
LIN 6013: Các vấn đề ngữ âm và âm vị học: TS. Hoàng Cao Cương