Thông báo lịch họp với NCS của các bộ môn In
Thứ năm, 18 Tháng 4 2013 18:53

LỊCH SINH HOẠT BỘ MÔN

đánh giá tình hình học tập và nghiên cứu khoa học của NCS

đợt 1/2013

 

TT

Bộ môn

Thời gian

Địa điểm

1

Lý luận ngôn ngữ và

Ngôn ngữ học ứng dụng

8h30, thứ 3, ngày 23/4

Khoa Ngôn Ngữ học, Phòng 301 nhà A

2

Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc

thiểu số Việt Nam

8h30, thứ 4, ngày 24/4

Khoa Ngôn Ngữ học, Phòng 301 nhà A

3

Việt ngữ học

14h00, thứ 4, ngày 24/4

Khoa Ngôn Ngữ học, Phòng 301 nhà A

4

Ngôn ngữ học đối chiếu

và khu vực

8h30, thứ 5, ngày 25/4

Khoa Ngôn Ngữ học, Phòng 301 nhà A

 

Đề nghị các NCS:

-          Gặp trợ lí đào tạo SĐH nhận giấy mời và chuyển cho người hướng dẫn

-          Đền đúng giờ và chuẩn bị các báo cáo như đã thông báo.

 

Khoa Ngôn ngữ học