Lịch chấm chuyên đề NCS tháng 5/2012 In
Thứ bảy, 12 Tháng 5 2012 14:27

 

 
LỊCH CHẤM CHUYÊN ĐỀ NCS tháng 05/2012
 
     

Tiểu ban
Thành viên Tiểu ban
Họ và tên NCS
Thời gian
Địa điểm
Tiểu ban 4
 
PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
GS.TS Đinh Văn Đức
PGS.TS Đào Thanh Lan
1. Nguyễn Thị Phượng
2. Nguyễn Thu Thủy
3. Trịnh Thị Thơm
4. Vũ Hoài Phương
14h thứ Năm
(17/05/2012)
 
Văn phòng Khoa NNH
Tiểu ban 5
GS.TS Nguyễn Thiện Giáp
PGS.TS Vũ Đức Nghiệu
PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt
5. Võ Thị Minh Hà
08h thứ Năm
(17/05/2012)
Tiểu ban 2
 
GS.TS Lê Quang Thiêm
GS.TS Trần Trí Dõi
PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
6. Trần Thị Hường
08h thứ Sáu
(18/05/2012)