Lịch trực của Trợ lí đào tạo SĐH In
Thứ tư, 02 Tháng 12 2009 16:02

 

 LỊCH TRỰC CỦA TRỢ LÍ SAU ĐẠI HỌC
(Áp dụng từ ngày 1 tháng 11 năm 2009)
 

 
THỨ HAI
 
14g đến 16g 30
 
Tiếp học viên cao học và NCS
P.304 nhà A
 
 
THỨ TƯ
 
14g đến 16g 30
 
Làm việc với BCN Khoa và Phòng SĐH của Trường
 
 
THỨ NĂM
 
8g 30 đến 11 g
 
Tiếp học viên cao học và NCS
P 304 nhà A
 

  
           Liên hệ: ĐT: 090 4688 332     Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.