Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 06/2021 In
Thứ tư, 16 Tháng 6 2021 17:57

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 06/2021

 

1. Đề tài:  Đồng hướng và ngược hướng trong hội thoại của ca dao trữ tình Việt Nam.

Người thực hiện: Yang Jia Rui

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thùy

Thời gian: 14h00 ngày 17  tháng 06  năm 2021  (thứ Năm)

Địa điểm:  Phòng 302 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online)