Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ tháng 03 năm 2021 In
Thứ tư, 17 Tháng 3 2021 07:52

 

Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ tháng 03 năm 2021

 

I. Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

 

1. Đề tài: Đặc điểm phát âm tổ hợp phụ âm tiếng Anh ở người Việt nói tiếng Anh

Người thực hiện: NCS Nguyễn Đặng Nguyệt Hương

Người HDKH: PGS.TS. Lâm Quang Đông

Thời gian: 14:00 ngày 09 tháng 03 năm 2021 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng 302, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

 

2. Đề tài: Đối chiếu hành động yêu cầu Anh – Việt (dưới góc độ lịch sự)

Người thực hiện: NCS Nguyễn Vân Khánh

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Văn Độ

Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 03 năm 2021

Địa điểm: Phòng 302, nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

 

 

II. Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở

 

1. Đề tài: Quan hệ từ phụ thuộc trong tiếng Việt dưới góc nhìn của ngữ pháp chức năng

Người thực hiện: NCS La Thị Mỹ Quỳnh

Người HDKH: PGS.TS. Lê Thị Lan Anh

Thời gian:14h30 ngày 05 tháng 03 năm 2021 (thứ Sáu)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học

 

2. Đề tài: Thuật ngữ pháp luật tiếng Việt về quyền con người

Người thực hiện: NCS Trần Thị Dự

Người HDKH: PGS.TS. Nguyễn Văn Chính

Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 03 năm 2021 (thứ Ba)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học

 

III. Đánh giá Dự thảo Luận án Tiến sĩ cấp Bộ môn

 

 

1.Đề tài: Chức năng tác động của ngôn ngữ thơ (trường hợp thơ Tố Hữu và thơ Chế lan Viên)

Người thực hiện: NCS Hoàng Đăng Trị

Người HDKH: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thùy

                       2. PGS.TS. Đào Thị Thanh Lan

Thời gian: 9h00 ngày 03 tháng 03  năm 2021  (thứ Tư)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học

 

2. Đề tài: Chuyển di từ vựng trong văn bản học thuật tiếng Anh của học viên sau đại học người Việt.

Người thực hiện: NCS Nguyễn Diệu Linh

Người HDKH: PGS.TS. Lâm Quang Đông

Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 03 năm 2021 (thứ Tư)

Địa điểm: Phòng 301, nhà A, Khoa Ngôn ngữ học