Thông báo kế hoạch bảo vệ KLTN năm học 2016-2017 In
Thứ năm, 02 Tháng 3 2017 11:36

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH BẢO VỆ KLTN NĂM HỌC 2016 - 2017

 

1.      Ngày 31/05/2017: nộp KLTN tại P.304-VPK, từ 8h00 – 17h00.

 Số lượng: 04 quyển KLTN (02 quyển tiếng Việt + 02 quyển tiếng Anh đối với hệ ĐCQT); 02 quyển KLTN tiếng Việt đối với hệ Chuẩn.

 (Sinh viên nào nộp muộn sau thời hạn trên sẽ bị trừ điểm)

2.      Quy cách trình bày KLTN, xem tại website của Khoa NNH.

3.      Thời gian, địa điểm tổ chức bảo vệ KLTN sẽ được thông báo sau.

4.      Trong quá trình làm KL, có thể phát sinh một số thay đổi so với đăng kí ban đầu. Trong trường hợp này, đề nghị sinh viên gửi thông báo (gồm các thông tin: tên sinh viên, tên người hướng dẫn, tên đề tài đã đăng ký, tên đề tài thay đổi) về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  trước ngày 01/05/2017.

5. Sinh viên cần liên hệ chặt chẽ với GVHD và đề nghị các GVHD chủ động, trách nhiệm để công việc đạt kết quả tốt.

(Tổng hợp danh sách làm Khóa luận tốt nghiệp năm học 2016-2017 chi tiết tại đây

 

KHOA NGÔN NGỮ HỌC