Nghe và trả lời câu hỏi.

Listen to the story and choose the answer.
Hãy nghe các bạn Hải Ninh, Mai, Tùng nói về sở thích của mỗi người:

Hải Ninh


Mai


Tùng