Nghe và điền thông tin vào ô trống.

Listen to the story and type times into the gaps. Press the "Check" button to check. If you need help, you can click on "Hint" to get a free letter.

Lưu ý khi viết:
Ví dụ: 8 giờ 15

Hằng là nhà báo. Cô ấy làm việc ở báo Mua Sắm. Một ngày làm việc của cô ấy rất bận rộn. Cô ấy thức dậy lúc . Cô ấy ăn sáng sau đó đi làm. Cô ấy làm việc từ đến . Cô ấy nghỉ để ăn trưa, sau đó làm việc đến . Sau đó cô ấy thường đi ăn cơm tối với bạn lúc 7giờ. Buổi tối, cô ấy đi học tiếng Anh ở từ đến . Cô ấy thường về nhà lúc .