Nghe và điền số vào ô trống.

Type the number you hear into the gaps. When you have finished, click on "Check". If you need help, you can click on "Hint" to get a free letter.
1.
Tôi sinh ngày tháng năm
2.
Mở sách trang .
3.
Cái áo này giá đồng
4.
Công ty X sẽ tặng cuốn sách cho các em thiếu nhi.
5.
Khách sạn tháng tám có phòng.
6.
Vé máy bay giá đồng.
7.
Ông Kiểm làm giám đốc từ năm đến năm
8.
Số điện thoại mới của tôi là
9.
Bảo tàng lịch sử mở cửa từ đến chiều hàng ngày.
10.
Khoá học sẽ kéo dài cho đến tận ngày