Nghe và điền vào ô trống.

Listen to the conversation then typing the words you hear into the gaps. When you have finished, click on "Check". If you need help, you can click on "Hint" to get a free letter.

Lan: bạn uống nhé!
Hoa : Mình không uống trà đâu . Mình chưa . Bạn ăn sáng chưa?
Lan : Mình ăn rồi, Mình vừa uống và ăn . Bạn muốn ăn gì không ?
Hoa: Không, mình không muốn ăn, mình sẽ ăn với chị gái lúc 11giờ. Bạn thường ăn gì vào buổi trưa?
Lan : Mình thường ăn hoặc và uống !